Culture & Benefits

We believe in balanced work life

  • Vi lyssnar och skapar personliga relationer

  • Vi delar kunskap och lär oss av varandra

  • Vi är flexibla och lösningsorienterade

Activities

Balance

Already working at Svea ?

Let’s recruit together and find your next colleague.

@svea.com